STANDARDPAIGUTUSED 

Standardsed ja populaarsed trükiasukohad erinevatel toodetel

► Allpool on välja toodud standardsed trükiasukohad erinevatel toodetel, mida võite kasutada aluseks trükiasukoha valmisel kui saadate meile päringut.
► Punaselt märgitud aladele pole määratud kindlat mõõtu. Trükkide mõõdud määrame ise oma kogenud silma ja kogemuste põhjal, võttes arvesse nt päringu/tellimuse kontkesti, toodete ja trükkide omavahelist proportsioone.
► Kui teil on olemas trükkide mõõdud, siis soovitame siiski kasutada ka standardasukohtade koode. Siis saame nende põhjal teada soovitud trükiasukohad ja kasutame ette antud mõõte.